AMBIENT

Tính % klg mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

bởi Nguyễn Hồng Tiến 02/06/2019

cho 9,1g một hỗn hợp hai oxit Al2O3 và MgO td vừa đủ với 250 ml dd HCl 2M. Tính % klg mỗi oxit trong hỗn hợp đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Al2O3+6HCl ->2AlCl3+3H2O

  a 6a

  MgO+2HCl->MgCl2+H2O

  b 2b

  nHCl= CM.Vdd=0,25.2=0,5 mol

  nHCl =6a+2b=0,5 mol (1)

  m Al2O3+mMgO=9,1 g

  =>102a+40b=9,1 (2)

  từ (1) và (2) giải hpt =>a=0,05, b=0,1

  =>m Al2O3=5,1g =>%mAl2O3=5,1:9,1.100%=56,04%

  =>%m MgO=100%-56,04%=43,96%

  bởi Nguyễn Thu Cúc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>