YOMEDIA

Tính khối lượng nhôm cho vào cốc

bởi Phạm Phú Lộc Nữ 26/04/2019

Cho 2 cốc đựng 2 dd HCl và H2SO4 loãng vào 2 đĩa cân sao cho cân ở vị trí thăng bằng sau đó làm thí nghiệm như sau: Cho 25,44g Na2CO3 vào cốc đựng dd HCl. Cho m g Al vào cốc đựng dd HCl. Cân ở vị trí thăng bằng. Tính m?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • * Cốc 1: \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+CO_2+H_2O\)

  ______0,24 mol_____________________0,24 mol

  _ \(n_{Na_2CO_3}=\dfrac{25,44}{106}=0,24\left(mol\right)\)

  _ \(m_{CO_2}=0,24.44=10,56\left(g\right)\)

  \(m_{Na_2CO_3}>m_{CO_2}\)

  \(\Rightarrow m_{C1}\) sau pư tăng so với trước pư và tăng thêm:

  \(25,44-10,56=14,88\left(g\right)\)

  * Cốc 2: \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

  ______a mol_______________________1,5a mol

  _ Gọi a là số mol Al

  Để cân trở lại vị trí thăng bằng thì cốc 2 sau pư phải tăng thêm 14,88 g

  \(\Rightarrow m_{Al}-m_{H_2}=14,88\)

  \(\Rightarrow27a-3a=14,88\) \(\Rightarrow a=0,62\)

  \(\Rightarrow m_{Al}=0,62.27=16,74g.\)

  bởi Lê Phước Minh Hằng 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA