Tính khối lượng NaOH trong dd Y

bởi Sam sung 25/04/2019

Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O, BaO. Hòa tan hết 21,9 g X trong 1 lượng nước dư thu đc 1,12 lít khí H2 và dd Y có chứa 20,52 g Ba(OH)2. Hấp thuj6,72 lít CO2 vào dd Y kết thúc pứ thu được m(g) kết tủa. Các khí đo ở đktc.

a, Tính khối lg NaOH trong dd Y

b, Tính giá trị của m

Câu trả lời (1)

 • quy hh X về Ba, Na và O
  n Ba = n Ba(OH)2 = 0.12mol, n H2 = 0.05 mol
  đặt n Na = x, n O = y mol
  BTKL: m Na + m O = m X - m Ba <=> 23x + 16y = 5.46
  BT electron: n e nhường = ne nhận (ở đây Na, Ba nhường e, O nhận e về O 2-, H+ nhận e thành H2 bay lên)
  <=> x + 2*0.12 =2*y + 0.05*2
  giải hệ => x = y =0.14
  => n OH - = n Na + 2 n Ba = 0.38 mol
  n CO2 = 0.3 mol
  => n CO3 2- =0.08 mol, n HCO3 - = 0.22 mol
  => m BaCO3 = 0.08 mol => m BaCO3 = 15.76g

  bởi Hoàng Đức Thuận 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan