AMBIENT

Tính khối lượng muối thu được

bởi Tuấn Huy 24/04/2019

Cho 6,72 lit khi CO2(o dktc) tac dung voi mot dung dich co chua 14,8 gam Ca(OH)2.tinh khoi luong muoi thu duoc sau phan ung.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)2}=\dfrac{14,8}{74}=0,2\left(mol\right)\)

  Ta có : \(0,5< \dfrac{0,2}{0,3}< 1\)

  Vậy sản phẩm là hai muối: CaCO3 và Ca(HCO3)2

  PTHH: \(Ca\left(OH\right)_2+CO_2\Rightarrow CaCO_3+H_2O\)

  pư............x...................x.................x.............x (mol)

  PTHH: \(Ca\left(OH\right)_2+2CO_2\Rightarrow Ca\left(HCO_3\right)_2\)

  pư............y...................2y.....................y (mol)

  Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=0,3\left(mol\right)\\n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,2\left(mol\right)\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x+2y=0,3\\x+y=0,2\end{matrix}\right.\)

  Giải hệ \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}m_{CaCO3}=100.0,1=10\left(g\right)\\m_{Ca\left(HCO3\right)_2}=162.0,1=16,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  Vậy.........

  bởi Nguyễn Quỳnh Chi 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>