AMBIENT

Tính khối lượng muối tạo thành

bởi Lê Viết Khánh 28/04/2019

dẫn khí CO2 điều chế được bằng cách cho 10 g CaCO3 tác dụng với dung dịch HCl dư vào dung dịch NaOH. Tính khối lượng muối tạo thành

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • CaCO3 + 2HCl -> CaCl2 + CO2 + H2O (1)

  NaOH + CO2 -> NaHCO3 (2)

  2NaOH + CO2 -> Na2CO3 + H2O (3)

  nCaCO3=0,1(mol)

  Từ 1:

  nCO2=nCaCO3=0,1(mol)

  Nếu tỉ lệ \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO2}}=1\) thì xảy ra PT 2

  TỪ 2:

  nNaHCO3=nCO2=0,1(mol)

  mNaHCO3=0,1.84=8,4(g)

  Nếu tỉ lệ \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO2}}=2\) thì xảy ra PT 3

  Từ 3:

  nNa2CO3=nCO2=0,1(mol)

  mNa2CO3=106.0,1=10,6(g)

  Vậy 8,4\(\le\)mmuối tạo thành\(\le\)10,6

  bởi Nguyễn Hoài Nam 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>