Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu ?

bởi Anh Nguyễn 09/06/2019

Đề hòa tan 55g hỗn hợp gồm Na2CO3 và Na2SO3 phải dùng hết 250ml dung dịch HCL 2M . Biết rằng phản ứng chỉ tạo ra muối trung hòa .

a) Tính khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu ?

b) tính thể tích hỗn hợp khí thu được

Câu trả lời (1)

 • \(n_{HCl}=0,25.2=0,5\left(mol\right)\)

  Gọi x, y lần lượt là số mol của Na2CO3 ; Na2SO3

  Pt: \(Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+CO_2\uparrow+H_2O\)(1)

  x \(\rightarrow\) 2x

  Pt: \(Na_2SO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+SO_2\uparrow+H_2O\) (2)

  y \(\rightarrow\) 2y

  (1)(2)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}106x+126y=55\\2x+2y=0,5\end{matrix}\right.\)\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\\y=\end{matrix}\right.\)

  -----------------

  Hình như đề sai rồi đấy nhá. Cách giải thì như trên. Bạn xem lại ha.

  bởi đoàn thị hồng ngân 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Nguyễn Thanh Thảo

  1. cho phản ứng từ CO2 vào dung dịch Ba(OH)2 hiện tượng xảy ra. Bắt đầu có kết tủa sau đó kết tủa tan ra. PT phản ứng có?

  2. Cho từ từ CO2 vào dung dịch hỗn hợp ra OH và Ba(OH)2. PT xảy ra? hiện tượng ?

  3. Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol MgO và 0,2 mol Al2O3 + V (lít) dung dịch HCl 2M và H2SO4 1M. Tính V? Biết axit dùng đủ 25%

 • Nguyễn Phương Khanh

  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍cho 13,6g FE, MG + H2so4 Dư-) ddX cho X = NaOh dư-) kết tủa X nhiệt phân hoàn toàn X thu được 20g chất rắn Z 1 viết ptpứ 2 Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

 • Nguyễn Thị Thanh

  cho 17 g hỗn hợp gồm Na và Na2O vào 500ml nước. sau phản ứng thu được 2,24l khí H2 (ĐKTC) và dung dịch =j A. Tính CM của dung dịch A( V dung dịch không đổi)

 • thu trang

  FeS->A->b->C->CuSO4

  Hộ mik nha ♥♥♥

 • My Hien

  Bài 2
  Cho các oxit có công thức hóa học như sau: SO2, FeO, FeO4, NO, Na2O, K2O, BaO, ZnO, N2O5, CO, P2O5. Những chất nào thuộc loại oxit bazơ, gọi tên? Những chất nào thuộc loại oxit axit, gọi tên?

 • Mai Đào

  câu 1 : Dãy các oxit nào sau đây tác dụng với nước

  a) SO3 , K2O , BaO , P2O5

  b) Cuo , Na2O , K2O NO

  c) CuO , ZnO , FeO , CaO

  d) CO, N2O5 , CO2 , SO2

  câu 2 : để làm sạch khí CO có lẫn SO2 , CO2 , ta dùng dung dịch nào dễ tìm nhất :

  c) Ca ( OH )2

  b) Ba(OH)2

  c) KOH

  d)H2SO4

  Câu 3 : Dẫn 11,2 lít khí CO2 ở đktc vào 350ml dung dịch Ca(OH)2 nồng độ 2M . Số mol CaCO3 thu được là :

  a) 0,7 mol

  b) 0,2 mol

  c) 0,5 mol

 • Anh Trần

  1) Chất nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dd làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ?

  A. CaO

  B. CO

  C. SO3

  D. MgO

  2) a. Đơn chất nào sau đây tác dụng với H2SO4 loãng sinh ra chất khí ?

  A. Lưu huỳnh

  B. Kẽm

  C. Bạc

  D. Cacbon

  b. Chất khí nào sinh ra ở câu a

  A. SO2

  B. CO2

  C. O2

  D. H2

 • Thiên Mai

  Bằng phương pháp hóa học nhận biết:

  a) 4dd: NaOH, NaCl, Na2SO4, H2SO4

  b) 4dd: HCl, H2SO4, NaCl, Na2SO4

  c) 4 chất rắn: P2O5, Na2O, CaO, CaCO3

  mấy bạn biết câu nào chỉ mình câu đó nha

 • Nguyễn Thị Lưu

  Quỳ tím sẽ chyển sag mầu j khi cho vào dd đc tạo thành từ

  a) 0,5 mol H2SO4 và 1 mol nạp

  b) 2 mol HCl và 1 mol KOH

 • Dell dell

  B1 : nêu cách nhận biết các dung dịch NaOH , Na2SO4 và H2SO4

  Bài 2 : Để hòa tan hoàn toàn 5,4 gam một kim loại hóa trị III cần dùng vừa đủ 200ml dung dịch HCL nồng độ 3M . Hãy xác điịnh tên của kim loại đã phản ứng