Tính khối lượng mỗi kim loại

bởi Van Tho 03/06/2019

hòa tan 11g hỗn hợp Al và Fe bằng dung dịch HCl . Sau phản ứng thu được 8,96 (l) H2 (đktc) Tính khối lượng mỗi kim loại .

Câu trả lời (1)

 • Ta có: \(n_{H_2}=\dfrac{V}{22,4}=\dfrac{8,96}{22,4}=0,4\left(mol\right)\)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của Al và Fe

  pt1: 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

  cứ:; 2..............6................2...........3(mol)

  vậy: a-------->3a----------->a------->1,5a(mol)

  pt2: Fe +2HCl -> FeCl2 +H2

  cứ:; 1...........2...........1............1 (mol)

  vậy: b------->2b------>b-------->b (mol)

  Từ 2 pt và đề ta có hệ phương trình:

  1,5a+b=0,4

  27a+56b=11

  => a=0,2 (mol) ,b=0,1(mol)

  =>mAl=n.M=0,2.27=5,4(g)

  => mFe=mhh - mAl=11-5,4=5,6(g)

  bởi Phương Nhii 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan