Tính khối lượng MgO tham gia phản ứng

bởi Mai Rừng 02/06/2019

Hòa tan 1 lượng MgO cần 500ml dd HCl 1M

a,Viết PTHH xảy ra?

b,Tính khối lượng MgO tham gia phản ứng?

c,Tính CM của chất trong dung dịch sau phản ứng biết thể tích thay đổi không đáng kể

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan