AMBIENT

Tính khối lượng Mg và Fe

bởi Hoa Hong 24/04/2019

Cho m(g) hỗn hợp gồm Mg và Fe(nMg=nFe) vào dung dịch CuSO4 d,thu được 19.2 gam chất rắn . Tính giá trị của m

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • nCu = 0,3 mol

  Đặt nMg = x ( mol ); nFe = y ( mol ) ( x,y > 0 )

  Mg + CuSO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + Cu (1)

  x............................................x

  Fe + CuSO4 \(\rightarrow\) FeSO4 + Cu (2)

  y........................................y

  nMg = nFe

  \(\Leftrightarrow x=y\)

  \(\Leftrightarrow\) x - y = 0 (3)

  Từ (1)(2)(3) ta có hệ pt

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=0,3\\x-y=0\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\\y=0,15\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) m = 0,15. ( 24 + 56 ) = 12 (g)

  bởi Phương Như 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>