AMBIENT

Tính khối lượng KNO3 cần dùng để điều chế được 48 gam khí oxi?

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 09/06/2019

Tính khối lượng KNO3 cần dùng để điều chế được 48 gam khí oxi biết lượng oxi bị hao hụt 10%

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!!vui

  Theo đề bài, ta có: \(n_{O2}=\dfrac{48.10\%}{32}=0,15\left(mol\right)\)

  PTHH: \(2KNO_3\overset{o}{\rightarrow}2KNO_2+O_2\)

  pư................0,3...............0,3.........0,15 (mol)

  \(\Rightarrow m_{KNO3}=101.0,3=30,3\left(g\right)\)

  Vậy..............

  bởi Bạch Ngân 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>