YOMEDIA

Tính khối lượng kim loại Fe, FexOy cần dùng?

bởi Nguyễn Hữu Tài 05/01/2019

Hoàn tan hết m gam hỗn hợp gồm Fe và một oxit sắt (FexOy) trong 800 ml dung dịch HCl 1M (vừa đủ), thu được dung dịch X và 1,792 lít khí H2 (ở đktc). Cho dung dịch X phản ứng với dung dịch AgNO3 dư, thu được 132,08 gam kết tủa. Tính m.

ADSENSE

Câu trả lời (2)

 • Có nH2=nFe=0,08 molnH2=nFe=0,08 mol
  ⇒ nHCl phản ứng với oxit = 0,8 – 0,08 × 2 = 0,64 mol
  Khi phản ứng với AgNO3
  ⇒ nAg = nFe2+; nAgCl = nHCl = 0,8 mol 
  ⇒ nAg = 0,16 mol > nFe
  ⇒ oxit sắt phản ứng tạo ra Fe2+
  ⇒ nFe2+ do oxit tạo ra = 0,08 mol = 1818nHCl phản ứng với oxit
  ⇒ Oxit chỉ có thể là Fe3O4
  nFe3O4=0,08 mol⇒nFe3O4=0,08 mol
  ⇒ m = 23,04 g

  bởi ✎Monkey✮D✮ Yato✔ 06/01/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA