AMBIENT

Tính khối lượng kết tủa thu được.

bởi Tieu Dong 24/04/2019

Cho luồng khí CO đi qua ống sứ đựng 15,2 gam hỗn hợp CuO , FeO nung nóng. Sau một thời gian phản ứng, thu được hỗn hợp khí B và 13,6 gam chất rắn C. Cho B hấp thụ vào nước vôi trong dư. Tính khối lượng kết tủa thu được.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Ta có O có trong hỗn hợp tác dụng với CO tạo thành khí CO2 và số mol O bằng số mol CO

  \(\Rightarrow m_O=15,2-13,6=1,6\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow n_{CO_2}=n_O=\dfrac{1,6}{16}=0,1\left(mol\right)\)

  \(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_3+H_2O\)

  \(\Rightarrow nCaCO_3=nCO_2=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CaCO_3}=10\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Trang 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>