AMBIENT

Tính khối lượng kết tủa tạo thành

bởi thu thủy 03/06/2019

Dẫn V (ml) khí sunfuro 150ml vào dung dịch Ca(OH)2 1M (đủ) để tạo kết tủa CaCO3. a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành b) Xác định V

RANDOM

Câu trả lời (1)

  • Dẫn V(ml) khí sunfuro 150ml là sao bạn???

    Với tại sao cho khí sunfuro vào Ca(OH)2 thì sản phẩm lại là CaCO3???

    bởi Kiều Trịnh Phúc Tấn 03/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>