Tính khối lượng kết tủa

bởi can tu 24/04/2019

Cho hết 0.672l CO2 vào bình chứa 2l dd Ca(OH)2 0.01 M . Thêm tiếp 0.4g NaOH vào bình này . Tính khối lg kết tủa

Câu trả lời (1)

 • nCO2 = \(\dfrac{0,672}{22,4}=0,03\left(mol\right)\)

  nCa(OH)2 = 0,01 . 2 = 0,02 mol

  nNaOH = \(\dfrac{0,4}{40}=0,01\left(mol\right)\)

  Pt: CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O

  ....0,02<---0,02--------> 0,02

  ......CO2 + 2NaOH --> Na2CO3 + H2O

  ......0,005<-0,01------> 0,005

  nCO2 còn lại = 0,03 - 0,02 - 0,005 = 0,005 mol

  Pt: CO2 + Na2CO3 + H2O --> 2NaHCO3

  ...0,005<-----0,005

  mkết tủa = 0,02 . 100 = 2 (g)

  bởi Thành Trung 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan