AMBIENT

Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu

bởi hi hi 28/04/2019

Lấy hỗn hợp gồm CAO với CA chia làm 2 phần bằng nhau

Phần 1 : cho vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí thoát ra

Phần 2: cho tác dụng thì cần dùng vừa hết 100g dung dịch H2SO4 9,8%

a,viết các pthh

b, tính khối lượng hỗn hợp ban đầu

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Phần 1 : theo đề ta có : nH2 = \(\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(Ca+2H2O->Ca\left(OH\right)2+H2\uparrow\)

  0,05mol..........................0,05mol...0,05mol

  \(CaO+H2O->Ca\left(OH\right)2\)

  Phần 2 : Theo đề bài ta có : \(nH2SO4=\dfrac{9,8.100}{98.100}=0,1\left(mol\right)\)

  Ta có PTHH :

  \(Ca+H2SO4->C\text{aS}O4+H2\uparrow\)

  0,05mol...0,05mol....0,05mol

  \(CaO+H2SO4->C\text{aS}O4+H2O\)

  Vì đã có 0,05 mol H2SO4 phản ứng với Ca rồi nên còn lại 0,05 mol H2SO4 p/ư với CaO

  => nCaO = nH2SO4 = 0,05 mol ( theo PTHH )

  => m(hỗn hợp) = mCa + mCaO = 0,05.40 + 0,05.56 = 4,8 (g)

  Vậy..........

  bởi Nguyễn Tân 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>