YOMEDIA

Tính khối lượng Fe thu được

Bài 37: Có 1 hh gồm CO và CO2. Dẫn hh A qua nc dd vôi trong dư thu đc 30g kết tủa. Nếu đốt cháy hh A rồi dẫn sp qua dd nc vôi trong dư thu đc 50g kết tủa, Tính %V và m các chất trong hh A.

Bài 38: Cho 8,96 m3 hh khí CO và H2 (đktc) khử Fe3O4. Tính khối lượng Fe thu đc

  bởi Trần Phương Khanh 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 37 :

  PTHH :

  * Dẫn A qua nước vôi trong

  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 \(\downarrow\) + H2O (1)

  y.................................y........ (mol)

  * Đốt cháy A rồi dẫn sản phẩm qua nước vôi trong (2)

  2CO + O2 -> 2CO2

  x......................x (mol)

  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 \(\downarrow\) + H2O

  x.................................x (mol)

  CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 \(\downarrow\) + H2O

  y.................................y (mol)

  Gọi x,y lần lượt là số mol CO và CO2 trong hỗn hợp (x,y>0)

  nCaCO3(1) = \(\dfrac{30}{100}=0,3\left(mol\right)\) => y=0,3 (mol)

  \(\Sigma n_{CaCO3\left(2\right)}=x+y=\dfrac{50}{100}=0,5\left(mol\right)\)

  => x = 0,2 (mol)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}m_{CO}=0,2.28=5,6\left(g\right)\\m_{CO2}=0,3.44=13,2\left(g\right)\end{matrix}\right.\)

  Vì đo ở cùng điều kiện nên tỉ lệ thể tích bằng ỉ lệ số mol

  nA = x+y = 0,5 (mol)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%V_{CO}=\dfrac{0,2}{0,5}.100\%=40\%\\\%V_{CO2}=\dfrac{0,3}{0,5}.100\%=60\%\end{matrix}\right.\)

    bởi Phạm Huy Hiệu 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA