AMBIENT

Tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng

bởi thanh hằng 29/04/2019

5. cho 19g hỗn hợp gồn CaO và CaCO3 vào dung dịch HCl 18,25% (vừa đủ) thu được 3,36 lít CO2(đktc)

a. viết các phương trình phản ứng xảy ra

b. tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

c. tính khối lượng dung dịch HCl đã dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15(mol)

  a) PTHH :

  \(CaO+2Hcl->CaCl2+H2O\)

  \(CaCO3+2HCl->CaCl2+CO2+H2O\)

  0,15mol.........0,3mol.......0,15mol......0,15mol

  b)

  khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp là :

  mCaCO3 = 0,15.100 = 15(g)

  mCaO = 19 - 15 = 4(g)

  c) khối lượng dung dịch HCl đã dùng là :

  \(mddHCl=\dfrac{0,3.36,5.100}{18,25}=60\left(g\right)\)

  bởi Vương Thúy Nhi 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>