YOMEDIA

Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc?

bởi Thương Thương 10/08/2019

Trộn một dung dịch có hòa tan 19 gam MgCl2 với một dung dịch NaOH. Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng được kết tủa và nước lọc. Nung kết tủa đến khi khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn.

a) Tính m

b) Tính khối lượng chất tan có trong nước lọc

ADSENSE

Câu trả lời (4)

 • Giải :
  bởi Trần Giàu 11/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Giải : nMgCl2=19/95=0,2mol.
  bởi Trần Giàu 11/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)nMGCl2=19/95=0.2(mol)

  PTHH: MGCl2+2NAOH ----> MG(OH)2+2NACl (1)

  Theo (1) kết tủa là MG(OH)2 ,  NACl là chất tan trong nước 

  Theo(1) : nMG(OH)2= nMGCl2 = 0.2 (mol)

  PTHH : MG(OH)2 ---to--> MgO+H2O  (2)

  Nung kết tủa thu được chất rắn MgO

  Theo (2) : nMgO=nMG(OH)2=0.2 (mol)

  =>m=0.2 x 40=8(g)

  b)Theo(1) nNACl =2.nMGCl2=0.2x2=0.4(mol)

  Khối lượng chất tan trong nước : mNACl= 0.4 x58.5=23.4(g)

  Tôi là ninja247 chuyên hóa , cần gì cứ hỏi >< 

  bởi Ngọc Lê 16/08/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA