ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tính khối lượng chất tan có trong A

dẫn 2.24lít khí CO2 qua 100ml dung dịch NaOH 1.75M thu được dung dich A . trong A chứ chất tan nào. tính khối lượng chất tan có trong A

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{CO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

  \(n_{NaOH}=0,1.1,75=0,175mol\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0,175}{0,1}=1,75\)

  Ta có: \(1< 1,75< 2\) \(\Rightarrow\) xảy ra 2 pư tạo 2 muối và cả 2 chất đều hết

  PTHH: \(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\)

  \(CO_2+NaOH\rightarrow NaHCO_3\)

  Gọi a,b lần lượt là số mol của Na2CO3; NaHCO3

  Ta có 2 pt: \(\left\{{}\begin{matrix}a+b=0,1\\2a+b=0,175\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=0,075\\b=0,025\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow m_{Na_2CO_3}=0,075.106=7,95g\)

  \(m_{NaHCO_3}=0,025.84=2,1g\)

    bởi Hoàng Thị Xuân 14/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1