YOMEDIA

Tính khối lượng chất rắn C

bởi Van Tho 09/06/2019

Bài 1 : Nhận biết các chất rắn sau = pphh, CaO, Na2O,Fe2O3, SiO2, P2O5
Bài 2 : Cho 100g dd KOH 15% td với Cuso4 10% , Tạo thành kết tủa a và dd b. Nung a đến kl không đổi, thu đc chắt răng c, tính kl c.

Giúp em ạ

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{KOH}=\dfrac{100.15\%}{100\%.56}\approx0,27\left(mol\right)\)

  \(PT1:2KOH+CuSO_4\rightarrow K_2SO_4\: +Cu\left(OH\right)_2\downarrow\)

  Vậy kết tủa A là Cu(OH)2 , dd B là K2SO4

  Tiếp tục nung A ( Cu(OH)2) ta được:

  \(PT2:Cu\left(OH\right)_2\underrightarrow{t^0}CuO+H_2O\)

  Chất rắn c là CuO

  Thep pt1: nCu(OH)2=nKOH/2=0,27/2=0,135(mol)

  mà theo pt2,ta được: nCu(OH)2=nCuO=0,135(mol)

  => mCuO=n.M=0,135.80=10,8(g)

  bởi Thảo Trần Thị 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>