AMBIENT

Tính % khối lượng các chất trong X

bởi het roi 25/04/2019

Đốt cháy hoàn toàn 1,08 (gam) hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ A và B (A,B khác dãy đồng đẳng, A hơn B 1 nguyên tử cacbon) chỉ thu được 1,12 (l) CO2 ở đktc. Biết MX = 27 (g/mol). Xác định CTPT A và B, tính % khối lượng các chất trong X

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi CTPT chung là CxHy

  nCxHy=\(\dfrac{1,08}{27}=0,04\left(mol\right)\)

  nCO2=0,05(mol)

  CxHy+(x+\(\dfrac{y}{4}\))O2 −> xCO2 + \(\dfrac{y}{2}\)H2O
  0,04.....................................0,04x

  nCxHy=x.nCO2=0,04x=0,05

  =>x=1,25

  \(\Leftrightarrow1\le x\le2\)

  Vì A, B khác dãy đồng đẳng, (A) hơn (B) một nguyên tử cacbon, 16\(\le\overline{M}\)=27\(\le\)28

  => A: CH4 ; B:C2H4

  TỰ tính tiếp

  bởi Nguyễn Minh Khánh 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>