ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng

Bài 1: Dẫn 2,24 lít khí lưu huỳnh đioxit đi qua 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,1 M . Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{SO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,3.0,1=0,03mol\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n_{SO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,1}{0,03}=3,3>2\)

  => xảy ra pư tạo muối axit, SO2

  \(PTHH:2SO_2+Ca\left(OH\right)_2\left(0,03\right)\rightarrow Ca\left(HSO_3\right)_2\left(0,03\right)\)

  \(m_{Ca\left(HSO_3\right)_2}=0,03.202=6,06g\).

    bởi Hoàng Dũng 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1