ADMICRO
UREKA

Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng

Bài 1: Dẫn 2,24 lít khí lưu huỳnh đioxit đi qua 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,1 M . Tính khối lượng các chất thu được sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{SO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1mol\)

  \(n_{Ca\left(OH\right)_2}=0,3.0,1=0,03mol\)

  \(\Rightarrow\dfrac{n_{SO_2}}{n_{Ca\left(OH\right)_2}}=\dfrac{0,1}{0,03}=3,3>2\)

  => xảy ra pư tạo muối axit, SO2

  \(PTHH:2SO_2+Ca\left(OH\right)_2\left(0,03\right)\rightarrow Ca\left(HSO_3\right)_2\left(0,03\right)\)

  \(m_{Ca\left(HSO_3\right)_2}=0,03.202=6,06g\).

    bởi Hoàng Dũng 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF