Tính khối lượng bột X gồm Al và K

bởi Nguyễn Lê Thảo Trang 13/05/2019

Hoà tan m gam hh bột X gồm Al và K vào nước dư . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 6,72 lít H2 ( dktc) và còn lại 0.12m gam chất rắn không tan. Tính m?

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  vì Al k td vs nc nên chất ran k tan là Al

  2K + 2H2O \(\rightarrow\) 2KOH + H2

  de: 0,6 \(\leftarrow\) 0,3

  \(m_K=0,6.39=23,4g\)

  \(m_X=0,12+23,4=23,52g\)

  bởi Nguyễn Thúy Hường 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan