RANDOM
VIDEO

Tính khối lượng Al tham gia phản ứng khi cho Al tác dụng với 10,95g HCl?

Cho nhôm tác dụng với 10,95g HCl tạo thành nhóm clorua và khí hiđrô

a.Tính khối lượng nhôm tham gia phản ứng

b. Dùng khí hiđrô để khử 0,15 mol Fe2O3. Tính khối lượn FE thu được

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(2Al+6HCl-->2AlCl_3+3H_2\) \(\left(1\right)\)

  \(3H_2+Fe_2O_3-->2Fe+3H_2O\) \(\left(2\right)\)

  \(n_{HCl}=\dfrac{10,95}{36,5}=0,3\left(mol\right)\) Theo \(\left(1\right)\) : \(n_{Al}=\dfrac{1}{3}n_{HCl}=\dfrac{1}{3}.0,3=0,1\left(mol\right)\)

  =>\(m_{Al}=0,1.27=2,7\left(g\right)\)

  Theo \(\left(1\right)\) \(\left(2\right)\): \(n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{HCl}=\dfrac{1}{2}.0,3=0,15\left(mol\right)\)

  =>\(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{3}n_{H_2}=\dfrac{1}{3}.0,15=0,05\left(mol\right)< 0,15\)

  =>\(Fe_2O_3hết\)

  =>\(n_{Fe}=2n_{Fe_2O_3}=2.0,15=0,3\left(mol\right)\) =>\(m_{Fe}=0,3.56=16,8\left(g\right)\)

    bởi Phương Thảo 11/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)