AMBIENT

Tính giá trị của m1 và m2

bởi Bình Nguyen 27/04/2019

Cho m1 gam Al vào 100ml dd gồm Cu(NO3)2 0,3M và AgNO3 0,3M. Sau khi pư xảy ra hoàn toàn thì thu được m2 gam chất rắn X. Nếu cho m2 gam chất rắn X tác dụng với lượng dư dd HCl thì thu được 0,336 lít khí ( ở đktc ). Tính giá trị của m1 và m2

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Thứ tự p/ư xảy ra

  Al+ 3AgNO3------>Al(NO3)3+ 3Ag↓ (1)

  0.01....0.03...................0.01........0.03

  2Al+ 3Cu(NO3)2------>2Al(NO3)3+ 3Cu↓ (2)

  0.02......0.03.....................0.02............0.03

  Vì có khí H2 thoát ra chứng tỏ Al dư

  2Al+ 6HCl-------> 2AlCl3+ 3H2(3)

  0.01.....0.03..............0.01......0.015

  nH2=0.015 mol

  nAgNO3=nCu(NO3)2=0.03 mol

  Ta có: ΣnAl=0.01+0.02+0.01=0.04 mol

  => m1=0.04*27=1.08 g

  Rắn X gồm Cu, Ag và Al dư

  =>m2=0.03*64+0.03*108+0.01*27=5.43 g

  bởi Trần Chang 27/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>