ON
ADMICRO
VIDEO

Tính giá trị của hỗn hợp CuO và Fe2O3

cho a gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng với 100ml dd HCl 1M thu đc 2 muối có tỉ lệ mol là 1:1.Tính giá trị của a

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • \(n_{HCl}=0,1mol\)

  CuO+2HCl\(\rightarrow\)CuCl2+H2O

  Fe2O3+6HCl\(\rightarrow\)2FeCl3+3H2O

  \(n_{FeCl_3}=n_{CuCl_2}=xmol\)

  \(n_{HCl}=2n_{CuCl_2}+3n_{FeCl_3}=2x=3x=5x\)

  Ta có: 5x=0,1\(\rightarrow\)x=0,02 mol

  \(n_{CuO}=n_{CuCl_2}=x=0,02mol\)

  \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{2}.n_{FeCl_3}=\dfrac{x}{2}=0,01mol\)

  a=0,02.80+0,01.160=3,2 gam

    bởi nguyễn anh cẹc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1