AMBIENT

Tính giá trị của hỗn hợp CuO và Fe2O3

bởi Trần Thị Trang 03/06/2019

cho a gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng với 100ml dd HCl 1M thu đc 2 muối có tỉ lệ mol là 1:1.Tính giá trị của a

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{HCl}=0,1mol\)

  CuO+2HCl\(\rightarrow\)CuCl2+H2O

  Fe2O3+6HCl\(\rightarrow\)2FeCl3+3H2O

  \(n_{FeCl_3}=n_{CuCl_2}=xmol\)

  \(n_{HCl}=2n_{CuCl_2}+3n_{FeCl_3}=2x=3x=5x\)

  Ta có: 5x=0,1\(\rightarrow\)x=0,02 mol

  \(n_{CuO}=n_{CuCl_2}=x=0,02mol\)

  \(n_{Fe_2O_3}=\dfrac{1}{2}.n_{FeCl_3}=\dfrac{x}{2}=0,01mol\)

  a=0,02.80+0,01.160=3,2 gam

  bởi nguyễn anh cẹc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>