AMBIENT

Tính CM sau phản ứng khi cho 50ml A tác dụng với BaCl2 1M?

bởi Bin Nguyễn 23/04/2019

Có 2 dd H2SO4 là A va B

a)Nếu 2 dd A và B được trộn theo tỉ lệ m 7:3 thì thu được dd C có nồng độ 25% . Tính nồng độ của dd A và B biết C%B = 2.5 C%A

b)Lấy 50ml dd ( d= 1,27g/ml) . Cho phản ứng với 200 ml dd BaCl2 1M . Tính m2 và Cmol của dd sau pứ

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Gọi m1, C%1 là khối lượng và nồng độ dd A

  m2, C%2 là khối lượng và nồng độ dd B

  Áp dụng sơ dồ đường chéo:

  m1 m2 C1 C2 25 C2-25 25-C1 m1 m2 C1 C2 25 C2-25 25-C1

  Do đó: \(\dfrac{m_1}{m_2}=\dfrac{C_2-25}{25-C_1}=\dfrac{7}{3}\)

  Mà C2=2.5C1(2)

  Thế (2) vào (1) giải ta được C1=17.24%, C2=43.1%

  bởi Nguyễn Hương 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>