AMBIENT

Tính CM KOH thu được khi cho 11,2g KOH rắn vào 2 lít đung ich KOH 1,2M?

bởi Lê Tấn Vũ 23/04/2019

Bài 1: Trộn 600ml dd NaCl 1M với 400ml dd AgNO3 0,5M. Sau khi pư hoà tan thu được dung dịch A. Tính nồng độ mol các chất có trong A

Bài 2: Hoà tan 11,2g KOH rắn vào 2 lít dd KOH 1,2M thu được dd KOH nồng độ a(M). Tính a

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • bài 1, NaCl + AgNO3 --> AgCl (kết tủa)+ NaNO3

  Ta có nNaCl=1.0,6=0,6mol

  nAgNO3=0,5.0,4=0,2mol

  Ta có tỉ lệ : nNaCl=0,6mol>nAgNO3=0,2mol

  => NaCl dư

  VddA=VddNaCl+VddAgNO3=0,6+0,4=1 lít

  Ta có nNaCl PỨ=nAgNO3=nNaNO3=0,2mol

  => nNaCl dư=0,6-0,2=0,4mol

  => CM A theo NaCl=0,4/1=0,4M

  CM theo NaNO3=0,2/1=0,2M

  bởi Lê Thị Hải 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>