AMBIENT

Tính CM HNO3 cần dùng để phản ứng hết với 2g CuO?

bởi Spider man 23/04/2019

Tính Cm của HNO3 và KOH. Biết 20ml HNO3 được trung hòa hết bởi 60ml KOH. 20ml HNO3 sau khi tác dụng hết với 2gCuO thì được trung hòa hết bởi 10ml KOH

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi x, y là Cm của KOH và HNO3 trên

  nKOH(1)=0.06x

  nHNO3=0.02y

  nCuO=0.025 mol

  nKOH(3)=0.01x

  KOH+ HNO3 --------> KNO3+ H2O (1)

  0.06x.....0.06x

  CuO+ 2HNO3----> Cu(NO3)2+ H2O (2) (k tạo khí vì số oxi hóa k đổi)

  0.025.....0.05

  KOH+ HNO3 ---------> KNO3+ H2O (3)

  0.01x.......(0.02y-0.05)

  Theo (1) =>nKOH=nHNO3<=>0.06x=0.02y=>x/y=1/3(1)

  Theo (2) =>nHNO3=0.02y-0.05=0.01x (2)

  Ghép (1), (2) giải hệ pt trên =>x=1, y=3

  bởi Nguyen Hoang Anh Hoang Anh 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>