YOMEDIA

Tính CM HCl dư biết cho 3,87g Mg và Al vào 250ml HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được 4,368 lít H2?

Cho 3,87(g) hh A gồm Mg và Al vào 250 ml dd chứ HCl 1M và H2SO4 0,5M thu được dd B và 4,368(l) H2 (đktc).

a) CM dd còn dư axit.

b) Tính % theo khối lượng các kim loại trong A.

c) Tính nồng độ mol các chất trong dd sau phản ứng.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • \(n_{HCl}=0,25mol\)

  \(n_{H_2SO_4}=0,25.0,5=0,125mol\)

  \(\rightarrow\)Tổng số mol H của axit=0,25+0,125.2=0,5mol

  \(n_{H_2}=\dfrac{v}{22,4}=\dfrac{4,368}{22,4}=0,195mol\)

  \(\rightarrow\)Số mol nguyên tử H trong H2=0,195.2=0,39mol<0,5mol

  \(\rightarrow\)axit còn dư

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

  2Al+H2SO4\(\rightarrow\)Al2(SO4)3+3H2

  Mg+2HCl\(\rightarrow\)MgCl2+H2

  Mg+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2

  -Gọi số mol Al là x, số mol Mg là y.Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}m_A=27x+24y=3,87\\n_{H_2}=\dfrac{3}{2}x+y=0,195\end{matrix}\right.\)

  Giải ra x=0,09 và y=0,06 mol

  %Al=\(\dfrac{0,09.27}{3,87}.100\approx62,79\%\)

  %Mg=100%-62,79%=37,21%

    bởi Cao Nhã Uyên 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA