Tính CM của HCl biết 100ml (HCl, H2SO4) trung hòa 50ml NaOH?

bởi Nguyễn Anh Hưng 22/04/2019

Cho dung dịch A gồm HCl và H2SO4 có tỉ lệ mol là 3:1. Biết 100ml dung dịch A trung hòa 50ml dung dịch NaOH và chứa 20g NaOH trong 1 lít dung dịch.

a/ Tính CM HCl và H2SO4

b/ 200ml dung dịch A phản ứng vừa đủ với bao nhiêu ml dung dịch B chứa NaOH 0.2M và Ba(OH)2 1M

c/ Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng giữa A và B

mọi người giúp giùm mình cần gấpvuivuivui

Câu trả lời (1)

 • Bạn tự viết PTHH nhé.

  a)nNaOH=0.025mol

  Từ PTHH->nH+p/u với NaOH=nNaOH=2.025mol

  Đặt nH2SO4=amol.->nHCl=3amol

  ->nH+ trong dd=2a+3a=5a mol

  ->a=0.01

  ->nHCl=0.03mol;nH2SO4=0.01mol

  b)nHCl=0.06mol;nH2SO4=0.02mol

  ->nH+=0.06+0.02x2=0.1mol

  ->nOH- có thể p/u=nH+=0.1mol

  Đặt VddB=x(l)

  ->nNaOH=0.2xmol;nBa(OH)2=xmol

  ->nOH-=0.2x+2x=2.2xmol

  ->x=0.025(l)

  c)Áp dụng DLBTKL

  ->m muối=m axit +m bazo -m H2O

  n H2O=1/2 nH+=0.05mol<=>0.9g

  ->m muối=0.06x36.5+0.02x98+0.2x0.025x40+

  0.025x171-0.9=7.725g

  Mình nghĩ chắc là đúng rồi đó.

  bởi Bùi Đoàn Khánh Ân 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan