Tính CM của dd muối thu được sau pư

bởi Lê Văn Duyệt 23/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 2,7g kim loại nhôm bằng 1 lượng vừa đủ dd HCl 20% (D=1,1g/mol). Hãy xác định:

a) Thể tích khí H2 thoát ra ( đo ở DKTC)

b) Thể tích dd HCl tgpư

c) Tính CM của dd muối thu đc sau pư. Cho rằng thể tích dd thay đổi ko đáng kể

Câu trả lời (1)

 • PTHH. 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2

  0,1----0,3----0,1--------0,15

  Theo pthh và bài ta có:

  + VH2 = nH2 . 22,4 = 0,15 . 22,4 = 3,36 l

  + mHCl = nHCl . MHCl = 0,3 . 36,5 = 10,95 g

  => mdd HCl = \(\dfrac{mHCl.100\%}{C\%}\) = \(\dfrac{10,95.100\%}{20\%}\) = 54,75 g

  => Vdd HCl = mdd HCl : D = 54,75 : 1,1 ≈ 49,77 ml

  + nAlCl3 = 0,1 mol

  Vdd AlCl3 = Vdd HCl = 49,77 ml = 0,04977 l

  => CM dd AlCl3 = nAlCl3 : Vdd AlCl3 = 0,1 : 0,04977 ≈ 2,01 M

  Vậy...

  bởi Đỗ Đức Dương 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan