ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính CM của dd AgNO3

Cho 16,6g hh 2 muối là MgO và MgCO3 tác dụng vừa đủ với dd HCl, thu được dd C và 3,36l khí CO2
a)Viết PT
b)tính TP% về m của mỗi chất trong hh
c)Để làm kết tủa lượng muối clorua có trong dd C,cần 200ml dd AgNO3, Tính CM của dd AgNO3

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a , MgO + 2HCl -> MgCl2 + H2O

  .....x .............................x.......... (mol)

  MgCO3 + 2HCl -> MgCl2 + H2O + CO2 \(\uparrow\)

  ....y................................y.......................y (mol)

  b , Gọi số mol của MgO và MgCO3 trong hỗn hợp lần lượt là x,y (mol) ( x,y>0)

  nCO2 = \(\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\) => y = 0,15 (mol)

  Theo bài ra ta có : 40x+84y= 16,6 (g) (1)

  => x = 0,1 (mol) => mMgO = 4 (g) , mMgCO3 = 12,6 (g)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}\%m_{MgO}=\dfrac{4}{16,6}.100\%\approx24,1\%\\\%m_{MgCO3}=75,9\%\end{matrix}\right.\)

  => \(\Sigma n_{MgCl2}=x+y=0,25\left(mol\right)\)

  c , PTHH : MgCl2 + AgNO3 -> MgNO3 + AgCl \(\downarrow\)

  Theo PTHH , nMgCl2 = nAgCl = 0,25 (mol)

  200ml=0,2(l) => CM = \(\dfrac{n}{V}=\dfrac{0,25}{0,2}=1,25\left(M\right)\)

    bởi Nông Thị Hiền Ngọc 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1