Tính CM của các chất tan có trong X

bởi Mai Đào 03/06/2019

1. Cho 8g CuO tác dụng với 300ml dd HCl 1M. Sau phản ứng thu được dd X

a, Tính CM của các chất tan có trong X

b, Cho dd X tác dụng với lượng dư NaOH thu được dd kết tủa Y. Nung Y trong không khí với KL không đổi thu được chất rắn Z. Viết các PTPỨ và tính m của Z

Câu trả lời (1)

 • a) CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

  nCuO =0,1 mol, nHCl = 0,3 mol

  ddX là CuCl2: 0,1 mol, HCl dư : 0,3 - 0,2 = 0,1 mol

  Với thể tích trước và sau pứ thay đổi không đángkể => V dung dịch sau = 0,3 (lit)

  => CMCuCl2 = 1/3 (M) ; CMHCl (dư) = 1/3 (M)

  b) CuCl2 -> Cu(OH )2 -> CuO

  Bảo toàn Cu, ta có: nCuO = nCuCl2 = 0,1 (mol)

  => mCuO (chất rắn Z) = 8(gam)

  PTHH: HCl + NaOH -> NaCl + H2O

  CuCl2 + 2NaOH -> Cu(OH)2 + 2NaCl

  Cu(OH)2 -to-> CuO + H2O

  bởi nguyễn 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan