Tính Cm chất dung dịch A

bởi Nguyễn Thị Lưu 25/04/2019

Trộn 50ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M với 150ml dung dịch HCl 0,1M thu được 200ml dung dịch A. Tính Cm chất dung dịch A

Câu trả lời (1)

 • Ba(OH)2 + 2HCl ( ightarrow)BaCl2 + 2H2O

  nBa(OH)2=0,05.0,05=0,0025(mol)

  nHCl=0,15.0,1=0,015(mol)

  Vậy HCl dư

  Theo PTHH ta có:

  nBa(OH)2=nBaCl2=0,0025(mol)

  CM=(dfrac{0,0025}{0,2}=0,0125M)

  bởi Ngọc Lê Nguyễn 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan