YOMEDIA

Tính CM các chất trong Z biết thể tích dung dịch không đổi

C1:cho 32g hỗn hợp gồm Fe2O3và CuO nung nóng rồi dẫn 12,32l khí CO vừa đủ đo ở ĐKTC đi qua được hỗn hợp kim loại X và khí Y.Dẫn khí Y vào 500ml dung dịch NaOh 1,4M được dung dịch Z.

a,lập các phương trình hóa học xảy ra

b, tính % khối lượng mỗi kim loại trong XC

c, tính CM các chất trong Z biết thể tích dung dịch không đổi

  bởi hai trieu 28/04/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a,khi cho hỗn hợp Fe2O3 và CuO tác dụng với khí CO ta có pthh:

  3CO+Fe2O3\(\rightarrow\)2Fe+3CO2(1)

  CO+CuO\(\rightarrow\)Cu+CO2(2)

  SUY RA: hỗn hợp kim loại X là Fe ,Cu

  khí sinh ra là CO2,khi dẫn khí vào dd NaOH có thể có các pư:

  CO2+2NAOH\(\rightarrow\)NA2CO3+H2O(3)

  CO2+Na2CO3+H2O\(\rightarrow\)2 NaHCO3(4)(hay CO2 +NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3)

  b, gọi số mol của Fe2O3 là a(mol),số mol của CuO là b(mol)

  theo đề bài n CO=12,32:22,4=0,55(mol)

  từ đề bài và pthh(1,2) ta có hệ phương trình:

  3\(\times\)a+b=0,55

  160\(\times\)a+80\(\times\)b=32 giải hệ a=0,15,b=0,1(mol)

  m Fe2O3=0,15\(\times\)160=24(g)

  %m Fe2O3=\(\dfrac{24}{32}\) \(\times\)100%=75%

  %m CuO=100%-75%=25%

  vậy %m CuO=25%

  %m Fe2O3=75%

  c,ta có nCO= nCO2=0,55(mol),nNaOH=0,5\(\times\)1,4=0,7(mol)

  \(\dfrac{nNaOH}{nCO_{2_{ }}}\)=\(\dfrac{0,7}{0,55}\)=T mà 1<T<2 nên sẽ tạo ra hai muối như pthh (3,4) vậy trong dd Z gồm có Na2CO3 và NaHCO3

  gọi số mol của Na2CO3 là m (mol) ,số mol của NaHCO3 là n(mol)

  từ đề bài và pthh(3,4) ta có hệ phương trình:

  m+n=0,55 ,n+2\(\times\)m=0,7 giải hệ m=0,15(mol),n=0,4(mol)

  CM dd Na2CO3=\(\dfrac{0,15}{0,5}\)=0,3(M)

  CM dd NaHCO3=\(\dfrac{0,4}{0,5}\)=0,8(M)

  vậy nồng độ mol của dd Na2CO3 là 0,3 (M), dd NaHCO3 là 0,8 (M)

    bởi tranthini ni 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA