Tính CM các chất trong Z biết thể tích dung dịch không đổi

bởi hai trieu 28/04/2019

C1:cho 32g hỗn hợp gồm Fe2O3và CuO nung nóng rồi dẫn 12,32l khí CO vừa đủ đo ở ĐKTC đi qua được hỗn hợp kim loại X và khí Y.Dẫn khí Y vào 500ml dung dịch NaOh 1,4M được dung dịch Z.

a,lập các phương trình hóa học xảy ra

b, tính % khối lượng mỗi kim loại trong XC

c, tính CM các chất trong Z biết thể tích dung dịch không đổi

Câu trả lời (1)

 • a,khi cho hỗn hợp Fe2O3 và CuO tác dụng với khí CO ta có pthh:

  3CO+Fe2O3\(\rightarrow\)2Fe+3CO2(1)

  CO+CuO\(\rightarrow\)Cu+CO2(2)

  SUY RA: hỗn hợp kim loại X là Fe ,Cu

  khí sinh ra là CO2,khi dẫn khí vào dd NaOH có thể có các pư:

  CO2+2NAOH\(\rightarrow\)NA2CO3+H2O(3)

  CO2+Na2CO3+H2O\(\rightarrow\)2 NaHCO3(4)(hay CO2 +NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3)

  b, gọi số mol của Fe2O3 là a(mol),số mol của CuO là b(mol)

  theo đề bài n CO=12,32:22,4=0,55(mol)

  từ đề bài và pthh(1,2) ta có hệ phương trình:

  3\(\times\)a+b=0,55

  160\(\times\)a+80\(\times\)b=32 giải hệ a=0,15,b=0,1(mol)

  m Fe2O3=0,15\(\times\)160=24(g)

  %m Fe2O3=\(\dfrac{24}{32}\) \(\times\)100%=75%

  %m CuO=100%-75%=25%

  vậy %m CuO=25%

  %m Fe2O3=75%

  c,ta có nCO= nCO2=0,55(mol),nNaOH=0,5\(\times\)1,4=0,7(mol)

  \(\dfrac{nNaOH}{nCO_{2_{ }}}\)=\(\dfrac{0,7}{0,55}\)=T mà 1<T<2 nên sẽ tạo ra hai muối như pthh (3,4) vậy trong dd Z gồm có Na2CO3 và NaHCO3

  gọi số mol của Na2CO3 là m (mol) ,số mol của NaHCO3 là n(mol)

  từ đề bài và pthh(3,4) ta có hệ phương trình:

  m+n=0,55 ,n+2\(\times\)m=0,7 giải hệ m=0,15(mol),n=0,4(mol)

  CM dd Na2CO3=\(\dfrac{0,15}{0,5}\)=0,3(M)

  CM dd NaHCO3=\(\dfrac{0,4}{0,5}\)=0,8(M)

  vậy nồng độ mol của dd Na2CO3 là 0,3 (M), dd NaHCO3 là 0,8 (M)

  bởi tranthini ni 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Bảo Lộc

  Hòa tan 1,12g CaO vào \(H_{2}O\) được 1 lít dung dịch A. Sục V lít \(CO_{2}\) đktc vào bình đựng A trên được 1g kết tủa. Xác định giá trị của V

 • Mai Hoa

  1) Hấp thụ hoàn toàn 22,4l khí SO2 đktc = 100g dung dịch NaOH 6,4%
  a) Cho biết múi nào đã được tạo ra
  b) Tính C% của dung dịch sau phản ứng
  2) Hấp thụ hoàn toàn 4,032l khí SO2 =1,6l dung dịch Ca(OH)2 0,01M. Tính khối lượng kết tủa thu được

 • Bảo Lộc

  bình chửa cháy phun bọt dạng axit - kiềm có cấu tạo như sau

  - ống thủy tinh hở miệng đựng dung dịch axit sunfuric

  - bình đựng dung dịch natri hidrocacbonat có nồng độ cao

  bình thường, bình chữa cháy phải để đứng thẳng, không được để nằm. Khi chữa cháy phải dốc ngược bình lên.

  a) Vì sao khi bảo quản, bình chữa cháy phải để thẳng đứng? vì sao khi chữa cháy lại phải dốc ngược bình lên? viết phương trình hóa học xảy ra(nếu có)

  b) nếu nguyên lý chữa cháy của bình là gì?

 • bach hao

  8,1 gam một oxit kim loại khi dẫn qua khí CO dư ở nhiệt đọ cao thì thu được hỗn hợp khí A là CO2 ;CO và kim lọi B . dẫn toàn bộ khí A đi qua dung dịch CA(OH)2 thì thu được 10 gam kết tủa trắng và 1 khí X bay lên. Xác định CTHH của oxit

 • thanh hằng

  Dẫn hỗn hợp khí X ( gồm CO , CO2 , SO2 , SO3 ) qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được kết tủa Y và khí Z . Cho khí Z tác dụng vs Fe3O4 nung nóng dư thu được khí T . Cho T tác dụng vs dung dịch Ba(OH)2 dư thu được kết tủa M . Xác định Y , Z , T , M và viết các phương trình hóa học xảy ra.

 • Nguyễn Hồng Tiến

  Dẫn V lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2 M và Ca(OH)2 1,5 M. Sau pư thu được 12 gam kết tủa. Tính V

 • Tran Chau

  C1: dẫn V(l) khí CO2 ( ĐKTC) vào 500ml dung dịch Ba(OH)2 1M sau phản ứng thu được 39,4g kết tủa và dung dịch chứa muối. tính V ở đktc

  C2: lấy 10,08 l khí CO (ĐKTC) dẫn qua 16g Fe2O3 nung nóng , sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn A và khí X . cho X qua 400ml dung dịch KOH 1,25M được dung dịch Y và khí Z tính khối lượng chất tantrong Y và thể tích Z đo ở đktc

 • Nguyễn Thị Thúy

  Hòa tan 30g hỗn hợp Cu và CuO trong 1.5l dd HNO3 1M thấy thoát ra 6.72 lít NO(đktc)

  a) tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

  B) tính nồng độ mol của các chất trong dd thu đk sau pư coi thể tích đ ko thay đổi

 • Tram Anh

  So sánh tính chất hóa học của oxit axit và oxit bazơ. Mỗi tc hãy dẫn ra 1 ptpư để minh họa

 • hi hi

  Lấy hỗn hợp gồm CAO với CA chia làm 2 phần bằng nhau

  Phần 1 : cho vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí thoát ra

  Phần 2: cho tác dụng thì cần dùng vừa hết 100g dung dịch H2SO4 9,8%

  a,viết các pthh

  b, tính khối lượng hỗn hợp ban đầu