ON
ADMICRO
VIDEO

Tính CM các chất còn lại trong dd biết rằng V dd sau PƯ thay đổi không đáng kể

1,cho 9,4g K2O vào nước. tính lượng SO2 cần thiết PƯ vs dd trên để tạo thành

-Muối trung hòa

-Muối axit

- Hỗn hợp muối axit và muối trung hòa theovtir lệ mol 2:1

2, trộn 30ml dd có chứa 2,22g CaCl2 vs 70 ml dd chứa 1,7g AgNO3

a, viết PT

b,Tính khối lượng của thu đc

c,tính CM các chất còn lại trong dd biết rằng V dd sau PƯ thay đổi ko đáng kể

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1.

  K2O +H2O -->2KOH(1)

  a) muối trung hòa

  2KOH +SO2 --> K2SO3+H2O(1)

  nK2O=0,1(mol)

  theo(1) : nKOH=2nK2O=0,2(mol)

  theo (2) : nSO2=1/2nKOH=0,1(mol)

  =>mSO2=6,4(g)

  b) muối axit :

  KOH +SO2-->KHSO3(3)

  theo(3) : nSO2=nKOH=0,2(mol)

  => mSO2=12,8(g)

  c) cả 2 muối ...

  ta có : nKHSO3=2nK2SO3

  gọi nKHSO3=a(mol)

  nK2SO3=b(mol)

  =>\(\dfrac{a}{b}=\dfrac{2}{1}\)=>a-2b=0(I)

  theo(2,3) : nKOH=a+2b=0,2(II)

  từ(I,II) ta có :

  \(\left\{{}\begin{matrix}a=0,1\left(mol\right)\\b=0,05\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  theo(2,3) : \(\Sigma nSO2\)=nKHSO3,K2SO3=0,15(mol)

  =>mSO2=9,6(g)

  2.a) CaCl2 + 2AgNO3 --> Ca(NO3)2 + 2AgCl (1)

  b ) nCaCL2=0,02(mol)

  nAgNO3=0,01(mol)

  lập tỉ lệ :

  \(\dfrac{0,02}{1}>\dfrac{0,01}{2}\)

  =>CaCl2 dư,AgNO3 hết => tính theo AgNO3

  theo(1) : nAgCl=nAgNO3=0,01(mol)

  =>mAgCl=1,435(g)

  nCaCl2(pư)=nCa(NO3)2=1/2nAgNO3=0,005(mol)

  =>mCa(NO3)2=0,82(g)

  =>nCaCl2(dư)=0,015(mol)

  =>mCaCl2(dư)=1,665(g)

  (mik tính cả)

  c) Vdd =30+70=100(ml)=0,1(l)

  => CMdd CaCl2(dư)=\(\dfrac{0,015}{0,1}=0,15\left(M\right)\)

  CM dd Ca(NO3)2=\(\dfrac{0,005}{0,1}=0,05\left(M\right)\)

  CM AgCl=\(\dfrac{0,01}{0,1}=0,1\left(M\right)\)

    bởi do thi hong 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1