Tính % các muối biết cho m gam K2CO3 và KHCO3 tác dụng với 23,375g HCl 20% thu được 2,24 lít CO2?

bởi hi hi 22/04/2019

Cho m gam hỗn hợp K2CO3 và KHCO3 tác dụng hết với 23,375 gam dung dich HCl 20%. Sau phản ứng thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Tính phần trăm các muối trong hỗn hợp ban đầu và tính số gam muối sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • Đặt nK2CO3 là x mol và nKHCO3 là y mol

  mHCl = 4,675 gam

  nHCL = 0,128 mol

  nCO2 = 0,1 mol

  K2CO3 (x) + 2HCl (2x) ------> 2KCl (2x) + CO2 (x) + H2O (1)

  KHCO3 (y) + HCl (y) ------> KCl (y) + CO2 (y) + H2O (2)

  - Theo PTHH(1,2): \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}2x+y=0,128\left(I\right)\\x+y=0,1\left(II\right)\end{matrix}\right.\)

  -Giải hệ PT(I,II): \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,028mol\\y=0,072mol\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}mK2CO3=3,864gam\\mKHCO3=7,2gam\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}\%mK2CO3=\dfrac{3,864.100\%}{3,864+7,2}=53,67\%\\\%mKHCO3=100\%-53,67\%=46,33\%\end{matrix}\right.\)

  - Theo PTHH(1,2): nKCl = 0,128mol

  => mKCl = 9,536 gam

  bởi huỳnh Văn hiếu 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan