ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tính % các chất trong hỗn hợp đầu

Hòa tan 2,2g hỗn hợp gồm Al và Fe trong 100g dd HCl vừa đủ thi V lít H2 và dd Y,cô cạn Y thu được 7,88g muối khan

a)Tính V

b)Tính % các chất trong hỗn hợp đầu

c) Tính C% các chất trong Y

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Đặt nAl = x (mol); nFe = y (mol) ( x, y > 0 )

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\) 2AlCl3 + 3H2 (1)

  x...........3x............x..............1,5x

  Fe + 2HCl \(\rightarrow\) FeCl2 + H2 (2)

  y..........2y..........y...........y

  Từ (1)(2) ta có hệ pt

  \(\left\{{}\begin{matrix}27x+56y=2,2\\133,5x+127y=7,88\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,04\\y=0,02\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\) VH2 = (0,04.1,5.22,4) + (0,02.22,4) = 1,792 (l)

  \(\Rightarrow\) %Al = \(\dfrac{0,04.27.100}{2,2}\) \(\approx\) 49,1%

  \(\Rightarrow\) %Fe = \(\dfrac{0,02.56.100}{2,2}\) \(\approx\) 50,9%

  \(\Rightarrow\) C % AlCl3 = \(\dfrac{0,04.133,5.100}{100}\) = 5,34%

  \(\Rightarrow\) C%FeCl2 = \(\dfrac{0,02.127.100}{100}\) = 2,54%

    bởi Khiêm Bạch Gia 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1