YOMEDIA

Tính C% dd sau pư

Hoà tan 39,2g Na2CO3.5H2O vào 800g dd HCl 14,6%. Tính C% dd sau pư

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Ta có: \(M_{Na_2CO_3.5H_2O}=2.23+12+3.16+5.\left(2.1+16\right)=196\left(\dfrac{g}{mol}\right)\\ \rightarrow n_{Na_2CO_3.5H_2O}=\dfrac{39,2}{196}=0,2\left(mol\right)\\ \rightarrow n_{Na_2CO_3}=0,2\left(mol\right)\\ m_{HCl}=800.14,6\%=116,8\left(g\right)\\ \rightarrow n_{HCl}=\dfrac{116,8}{36,5}=3,2\left(mol\right)\\ PTHH:Na_2CO_3+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\\ Tacó:\dfrac{3,2}{2}>\dfrac{0,2}{1}\)

  => HCl dư, Na2CO3 hết, tính theo nNa2CO3.

  => Chất thu dc trong dd sau phản ứng là HCl (dư) và NaCl.

  nNaCl=nHCl(p.ứ)= 2. 0,2= 0,4(mol)

  => nHCl(dư) = 3,2- 0,4= 2,8(mol)

  => mNaCl= 58,5. 0,4= 23,4(g)

  mHCl= 2,8. 36,5= 102,2(g)

  nCO2= nNa2CO3= 0,2(mol)

  => mCO2= 0,2. 44= 8,8(g)

  Theo ĐLBTKL, ta có:

  mddsau= mNa2CO3.5H2O + mddHCl - mCO2

  <=> mddsau= 39,2+800 - 8,8= 830,4(g)

  => C%ddHCl(dư)= (102,2/830,4).100 \(\approx\) 12,307%

  C%ddNaCl= (23,4/ 830,4).100 \(\approx\) 2,818%

    bởi Nguyễn Anh 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA