AMBIENT
UREKA

Tính C% CuSO4 sau phản ứng

Trung hòa hoàn toàn 3,92g Cu(OH)2 cần 200g dd H2SO4 X%
a- Tính X
b- Tính C% CuSO4 sau phản ứng

Giúp mình nha

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

  \(n_{Cu\left(OH\right)_2}=\dfrac{3,92}{98}=0,04\left(mol\right)\)

  a) Theo PT: \(n_{H_2SO_4}=n_{Cu\left(OH\right)_2}=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,04\times98=3,92\left(g\right)\)

  \(C\%_{ddH_2SO_4}=\dfrac{3,92}{200}\times100\%=1,96\%\)

  Vậy X là 1,96%

  b) Theo PT: \(n_{CuSO_4}=n_{Cu\left(OH\right)_2}=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CuSO_4}=0,04\times160=6,4\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{dd}=3,92+200=203,92\left(g\right)\)

  \(C\%_{CuSO_4}=\dfrac{6,4}{203,92}\times100\%=3,14\%\)

    bởi Chủ Quang Minh 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON