AMBIENT

Tính C% CuSO4 sau phản ứng

bởi thi trang 09/06/2019

Trung hòa hoàn toàn 3,92g Cu(OH)2 cần 200g dd H2SO4 X%
a- Tính X
b- Tính C% CuSO4 sau phản ứng

Giúp mình nha

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Cu(OH)2 + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

  \(n_{Cu\left(OH\right)_2}=\dfrac{3,92}{98}=0,04\left(mol\right)\)

  a) Theo PT: \(n_{H_2SO_4}=n_{Cu\left(OH\right)_2}=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2SO_4}=0,04\times98=3,92\left(g\right)\)

  \(C\%_{ddH_2SO_4}=\dfrac{3,92}{200}\times100\%=1,96\%\)

  Vậy X là 1,96%

  b) Theo PT: \(n_{CuSO_4}=n_{Cu\left(OH\right)_2}=0,04\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{CuSO_4}=0,04\times160=6,4\left(g\right)\)

  \(\Sigma m_{dd}=3,92+200=203,92\left(g\right)\)

  \(C\%_{CuSO_4}=\dfrac{6,4}{203,92}\times100\%=3,14\%\)

  bởi Chủ Quang Minh 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>