AMBIENT

Tính C% của muối trong dd sau phản ứng

bởi truc lam 13/05/2019

Cho 16g hỗn hợp gồm MgO và Fe2O3 tác dụng với 171,5g H2SO4 20%.
a/Tính khối lượng của oxit.
b/Tính C% của muối trong dd sau phản ứng .

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a, Ta có nH2SO4 = \(\dfrac{171,5\times20\%}{98}\) = 0,35 ( mol )

  Gọi x,y lần lượt là số mol của MgO va Fe2O3

  MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O (1)

  x → x x x

  Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O (2)

  y → 3y → y → 3y

  Từ (1)(2) => \(\left\{{}\begin{matrix}40x+160y=16\\x+3y=0,35\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,05\end{matrix}\right.\)

  => MMgO = 0,2 . 40 = 8 ( gam )

  => M Fe2O3 = 0,05 . 160 = 8 ( gam )

  b, => MMgSO4 = 0,2 . 120 = 24 ( gam )

  => M Fe2(SO4)3 = 0,05 . 400 = 20 ( gam )

  => Mdung dịch = \(\Sigma\)Mtham gia

  = MMgO + Fe2O3 + MH2SO4

  = 16 +171,5 = 187,5 ( gam )

  => C%MgSO4 = \(\dfrac{24}{187,5}\) . 100 = 12,8%

  => C% Fe2(SO4)3 = \(\dfrac{20}{187,5}\) . 100 = \(\dfrac{32}{3}\)%

  bởi thiều thị hương 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>