Tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

bởi Anh Nguyễn 28/04/2019

2. hòa tan 8g so3 vào 200g h20
a) viết phương trình
b) tính C% của dung dịch thu được sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • a ) \(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

  b ) \(C\%=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}\)

  \(n_{SO_3}=\dfrac{m_{SO_3}}{M_{SO_3}}=\dfrac{8}{64}=0,125\left(mol\right).\)

  \(SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

  0,125 0,125 0,125

  \(m_{H_2SO_4}=0,125.98=12,25\left(g\right)\)

  \(C\%=\dfrac{12,25}{200}.100=6,125\%.\)

  Vậy ......

  bởi Hoàng Trang 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan