AMBIENT

Tính C%của dung dịch sau phản ứng

bởi Phong Vu 25/04/2019

Hòa tan 6.8g MgO vào trong 100g dung dịch HCl 14.6% tính C%của dung dịch sau phản ứng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • PTHH: MgO + 2HCl ----> MgCl2 + H2O

  nMgO = \(\dfrac{6,8}{40}=0,17\left(mol\right)\)

  mHCl = \(\dfrac{14,6\%.100}{100}=14,6\left(g\right)\)

  nHCl = \(\dfrac{14,6}{36,5}=0,4\left(mol\right)\)

  Ta có tỉ lệ: \(\dfrac{0,17}{1}< \dfrac{0,4}{2}\) => MgO phản ứng hết, HCl dư

  Theo PTHH: nHCl(p/ứ) = 2nMgO = 0,34 (mol)

  => nHCl(dư) = 0,4 - 0,34 = 0,06 (mol)

  => mHCl(dư) = 0,06.36,5 = 2,19 (g)

  Theo PTHH: n\(MgCl_2\) = nMgO = 0,17 (mol)

  => mMgCl2 = 0,17.95 = 16,15 (g)

  m\(ddspu\) = 6,8+100 = 106,8 (g)

  C%HCl = \(\dfrac{2,19}{106,8}.100\%=2,05\%\)

  C%\(MgCl_2\) = \(\dfrac{16,15}{106,8}.100\%=15,12\%\)

  bởi Trần Danh Hữu 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>