Tính C% của dung dịch sau phản ứng

bởi Nguyễn Thị Thanh 17/05/2019

Cho 10,8 g Al vào 200g dung dịch axit HCl 7,3%

a) Tính V H2 (ĐKTC)

​b) Tính m Al C​l

c) Tính C% của dung dịch sau phản ứng

Câu trả lời (1)

 • PTHH:2Al +6HCl----->2AlCl3+3H2

  a)Số mol của Al là:

  nAl =\(\dfrac{10,8}{27}\)=0,4 mol

  Số mol của H2 là:

  Theo PTHH, ta có :

  nH2=\(\dfrac{3}{2}\)*nAl=\(\dfrac{3}{2}\)*0,4=0,6 mol

  Thể tích của H2 ở đktc là:

  VH2=nH2*22,4=0,6*22,4=13,44 lít

  b)Số mol cua AlCl3 là:

  Theo PTHH ta có :

  nAlCl3=nAl=0,5mol

  Khối lượng của AlCl3

  mAlCl3=n*M=0,4*135,5=53,4 g

  c) Đổi 200g=200ml=0,2l

  Số mol của HCl là

  nHCl=3*nAl=3*0,4=1,2 mol

  Nồng độ phần trăm của dd HCl la

  C%=\(\dfrac{n}{V}\)=\(\dfrac{1,2}{0,2}\)=6%

  bởi Trương Ngọc Anh 17/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan