AMBIENT

Tính C% của dd NaOH đã dùng

bởi thu thủy 13/05/2019

Dẫn 0,336 lít khí CO2 vào bình chứa 200gam dd NaOH. Sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dd thu được 23,9 gam chất rắn khan. Tính C% của dd NaOH đã dùng

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{CO_2}=\dfrac{0,336}{22,4}=0,015mol\)

  -Trường hợp 1; CO2 dư, NaOH hết sản phẩm chỉ có NaHCO3

  CO2+NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3

  Số mol NaHCO3=23,9:84\(\approx\)0,284>số mol CO2(loại)

  - Trường hợp 2: CO2 hết, NaOH dư sản phẩm gồm NaOH và Na2CO3

  CO2+2NaOH\(\rightarrow\)Na2CO3+H2O

  Số mol NaOH(pu)=0,03mol

  Số mol Na2CO3=0,015mol

  Gọi số mol NaOH dư là x

  40x+106.0,015=23,9 suy ra x=0,55775mol

  Số mol NaOH=0,03+0,55775=0,58775mol

  \(C\%_{NaOH}=\dfrac{0,58775.40.100}{200}=11,775\%\)

  - Trường hợp : CO2 và NaOH vừa đủ xảy ra 2 phản ứng:

  CO2+NaOH\(\rightarrow\)NaHCO3

  CO2+2NaOH\(\rightarrow\)Na2CO3+H2O

  Gọi số mol NaHCO3 là x, số mol Na2CO3 là y.ta có hệ:

  x+y=0,015

  84x+106y=23,9

  Giải ra x=-1,01(loại)

  bởi Trần Thị Hương 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>