ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính C% của các chất trong dung dịch sau phản ứng

cho 2,8 gam CaO vào 150 g dung dịch H2SO4 9,8%.Sau phản ứng thu được dung dịch A

a. Lập phương trình hóa học

B.tính C% của các chất trong dung dịch sau phản ứng

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Theo đề ta có PTHH :

  \(CaO+H_2SO_4\rightarrow CaSO_4+H_2O\)

  Tỉ lệ theo phương trình: 1(mol) : 1(mol) : 1(mol) : 1(mol)

  b. - \(n_{CaO}=\dfrac{2,8}{40+16}=0,05\left(mol\right)\)

  \(n_{H_2SO_4}=\dfrac{150.9,8\%}{2+32+16.4}=0,15\left(mol\right)\)

  Theo phương trình và phép tính trên, ta có tỉ lệ:

  \(\dfrac{0,05}{1}< \dfrac{0,15}{1}\) \(\Rightarrow\) \(H_2SO_4\) dư.

  \(\Rightarrow n_{H_2SO_4\left(dư\right)}=0,15-0,05=0,1\left(mol\right)\). Vậy dung dịch sau phản ứng gồm các chất là H2SO4 dư và CaSO4.

  - Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

  mdung dịch \(CaSO_4\) = 2,8 +150 = 158,2 (g)

  - Áp dụng công thức : \(C\%=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100\%\) ta có:

  \(C\%_{CaSO_4}=\dfrac{0,05.\left(40+32+16.4\right)}{152,8}.100\%\)= 4,45%

  \(C\%_{H_2SO_4dư}=\dfrac{0,1.98}{152.8}.100\%=\)6,41%

    bởi Ha thanh Thuy 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1