AMBIENT

Tính C% chất trong dung dịch khi cho 180g H2SO4 15% vào 320g BaCl2 10%?

bởi Hương Lan 22/04/2019

Cho 180g dung dịch H2SO4 15%vào 320g đ BaCl210%. tính c%chất trg dd.

Đối với ai đó là khá dễ nhưng e thì hoàng mang quá. Mn vào xử đẹp bài này giùm e với. HiHi. E là team văn nên Hóa ơi, chemistry, we do not belong. Giups e đi.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + 2HCl

  nH2SO4=\(\dfrac{180.15\%}{98}=\dfrac{27}{98}\left(mol\right)\)

  nBaCl2=\(\dfrac{320.10\%}{208}=\dfrac{2}{13}\left(mol\right)\)

  VÌ \(\dfrac{27}{98}>\dfrac{2}{13}\) nên H2SO4\(\dfrac{155}{1274}\left(mol\right)\)

  Theo PTHH ta có:

  2nBaCl2=nHCl=\(\dfrac{4}{13}\left(mol\right)\)

  nBaSO4=nBaCl2=\(\dfrac{2}{13}\)

  Sau đó tìm mdd rồi tính nhé,lẻ quá ko muốn tính

  bởi Nguyễn Quốc Thanh 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>