ADMICRO
VIDEO

Tính a, b biết a, b thõa mãn điều kiện sau đây:

Cho 24,8 gam gồm Na2CO3 và Na2SO4 tác dụng với BaCl2 dư thấy tạo ra a gam kết tủa. Cho a gam kết tủa trên tác dụng với HCl dư thấy thoát ra 2,24 lít khí ở đktc và còn lại b gam chất rắn không tan. 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • PTHH: 

  Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3 ↓

  Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4 ↓

  2HCl + BaCO3 → CaCl2 + CO2 ↑+ H2O

  Kết tủa thu được gồm BaCO3, BaSO4

  Khí thoát ra là khí CO2.

  Chất rắn còn lại không tan là BaSO4.

  Theo các phương trình hoá học \({n_{N{a_2}C{O_3}}} = {n_{BaC{O_3}}} = {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1(mol)\)

  Vậy \({m_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1 \times 106 = 10,6(gam) \to {m_{N{a_2}S{O_4}}} = 24,8 - 10,6 = 14,2(gam)\)

  \( \to {n_{N{a_2}S{O_4}}} = \dfrac{{14,2}}{{142}} = 0,1(mol) \to {m_{BaC{O_3}}} = 0,1.197 = 19,7(gam)\)

  \({m_{BaS{O_4}}} = 0,1.233 = 23,3(gam) = b\)

  \( \to a = 19,7 + 23,3 = 43,0(gam)\)

    bởi Mai Bảo Khánh 14/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON