ON
ADMICRO
VIDEO

Tìm % theo khối lượng trong A.

Cho 69,8 gam hỗn hợp A chứa Al2O3,CuO,Fe3O4. Dẫn CO dư vào A nung nóng thu rắn B. Cho B vào dung dịch HCl dư thu 6,72 lít đktc và 12,8 gam không tan. Tìm % theo khối lượng trong A.

(Khử oxit KL bằng CO)

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Al2O3 + 3CO\(\rightarrow\)2Al+ 3CO2 (1)

  CuO + CO\(\rightarrow\)Cu + CO2 (2)

  Fe3O4 + 4CO\(\rightarrow\)3Fe + 4CO2 (3)

  2Al + 6HCl \(\rightarrow\)2AlCl3 + 3H2 (4)

  Fe + 2HCl\(\rightarrow\)FeCl2 + H2 (5)

  nH2=\(\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Vì Cu không tan trong dd HCl nên 12,8 g chát rắn là Cu

  nCu=\(\dfrac{12,8}{54}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 2 ta có:

  nCuO=nCu=0,2(mol)

  mCuO=0,2.80=16(g)

  mAl2O3;Fe3O4=69,8-16=53,8(g)

  Theo PTHH 1 và 4 ta có:

  3nAl2O3=nH2=3a

  Theo PTHH 2 và 5 ta có:

  3nFe3O4=nH2=3b

  Ta có hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}306a+696b=53,8\\a+b=0,1\end{matrix}\right.\)

  a=0,04;b=0,06

  ..................................tuwk tính tiếp

    bởi Đàoo Nhii 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1